вівторок, 1 грудня 2015 р.

Звіт за сьомий тиждень дистанційних курсів
НТУ «ХПІ» «Куратор змісту» (23–29 листопада 2015 р.)


З рекомендованих сервісів та інструментів куратора на цьому тижні вивчила: Trackur (http://track.trackur.com/) – надає соціального медіа-моніторингу; пошукову систему Topsy http://topsy.com/s?q=research%20libraries (аналізує Twitter за необхідними вам ключовими словами); куратор каталога блогів Regator.com (@regator).
Спробувала використати безкоштовний покажчик популярності сайтів Alexa Rank, що збирає статистичну інформацію, аналізує її, впорядковує та безкоштовно надає користувачам. Для отримання відомостей про рейтинг веб-ресурсу потрібно ввести доменне ім’я на сайті компанії Alexa (http://www.alexa.com) в полі Search Alexa. Інший спосіб – завантажити та встановити панель Alexa Toolbar у свій інтернет-браузер.
Розглянула діяльність мережевого співтовариство учених Edge (https://edge.org/), яке об’єднує на підставі неформального членства найоригінальніші уми всесвіту. Метою співтовариства є підтримка досліджень і дискусій. На жаль, за темою курування майже немає матеріалів.
Визначила Klout – свій вплив в соціальних мережах (https://klout.com/#/karnaira5), навчилася використовувати цей сервіс для пошуку за ключовими словами. Графік ще не отримала через те, що майже весь тиждень у мене була заблокована можливість робити публікації у Facebook. Тому для визначення Klout підключилася пізно. Результати повинні бути у вівторок-середу. У неділю Klout був 47, в понеділок – 48.
УРА! УРА! З ранку (до ночі!), у вівторок графік є! 

Результати очікувані. З моменту навчання на курсах активність моя в соціальних мережах збільшилася. Користуюсь в основному Facebook, бо всі знайомі там. Twitter українські бібліотекарі не полюбляють. В Linkedln була зареєстрована давненько, але тільки зараз сторінку почала наповнювати своїми публікаціями. В Youtube, Klout зареєструвалася недавно. Вся робота з цими ресурсами попереду. Чомусь таки Pinterest не аналізувався, хоча можливість з'єднання з ним є. Для людини, яка тільки нещодавно почала освоювати соціальні мережі – це добрий результат.

Проаналізувала діяльність свою діяльність як куратора контенту за обраною темою курування «науково-дослідна робота в бібліотеках», визначила свої недоліки та перспективи роботи. Дуже допоміг матеріал з методики, методології науково-дослідної роботи.
Готуючись до аналізу своєї навчальної діяльності як куратора контенту за 7 тижнів, з задоволенням використала рекомендований навчальний посібник «Основы научных исследований и организация научно-исследовательской деятельности» (Харьков: ИНЖЭК, 2006) Олександра Івановича Пушкаря та Людмили Володимирівни Потрашкової. Важкий матеріал викладено доступно, з ілюстраціями та гумором (використані малюнки Х. Бідструпа та інших авторів).
Також були використана така література:
Балагура І. В. Дослідження мережі співавторів з бібліотечної справи та наукознавства / Балагура І. В. //Місце і роль бібліотек у формування національного інформаційного простору: Матеріали між нар. наук. конф. (Київ, 21–23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. Н. Вернадського та ін.. – Київ, 2014. – С. 402–404.
Дворкина М. Я. Библиотека как научное учреждение / М. Я. Дворкина // Библиотеки НАН: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорем. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского и др. – Киев, 2012. – Вып. 10. – С. 9–16.
Копанєва В. Бібліотека як центр збереження інформаційних ресурсів Інтернету: монографія / В. Копанєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2009. – 198 с.
Копанєва, Є. О. Наукометричні технології в електронній бібліотеці [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Копанєва Єлизавета Олександрівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2013. – 16 с.
Назаровець, С. А. Інфометрична діагностика потоку веб-публікацій українських бібліотекознавців [Текст] : автореферат дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : 27.00.03 / Назаровець Сергій Андрійович ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : [б. в.], 2014. – 21 с.
Наукова періодика України та бібліометричні дослідження [Текст] : [монографія] / [Л. Й. Костенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2014. – 211 с.
Осипова И. П. Научно-исследовательская работа по библиотечному делу к началу второго десятилетия XXI века: некоторые проблемы организации, содержания, методологи, методики, классификации / Ирина Павловна Осипова // Библиотечное дело – XXI век: науч.-практ. сб. / Федер. гос. бюджет. учреждение «Рос. гос. б-ка». – Москва, 2012. – Вып. 1 (23). – С. 634. – (Приложение к журналу «Библиотековедение»).
Научные исследования по библиотековедению и библиографоведению : справ. материалы // Библиотечное дело – XXI век: науч.-практ. сб. / Федер. гос. бюджет. учреждение «Рос. гос. б-ка». – Москва, 2013. – Вып. 1 (24). – С. 184–202. – (Приложение к журналу «Библиотековедение»).

Розділи плану дописуються, багато матеріалу потрібно проаналізувати.

План звіту за напрямом курування
«Науково-дослідна робота бібліотек»


Назва проекту: «Вмонтований український бібліотекар (embedded librarian)»: роздуми над результатами навчання на дистанційних курсах НТУ «ХПІ» «Куратор змісту»
Мета проекту: опанувати методологію, методику та методи роботи куратору змісту; засвоїти на практиці інструменти та сервіси пошуку та обробки інформації.
Цільова аудиторія: бібліотекарі-дослідники; викладачі, аспіранти, магістри вищих навчальних закладів культури.

1. Ab ovo (від самого початку). Застосовані методи вивчення матеріалу.
Протягом навчання для вивчення матеріалу в більшій мірі використовувались еврістичні методи рішення задач. Стимулювалося творче мислення. Постійно виникали питання, потрібно було відповідати на них методом спроб та помилок. Використовуючи аналітичні методи генерувалися ідеї не тільки як вивчити нові сервіси та інструменти, але й як наповнити їх грунтовним і цікавим змістом.
2. Summa summarum( Остаточний підсумок) (Спіноза). Опис проекту.
1) Deliberandum est diu, quod statuendum est semel (Треба довго обмірковувати те, що вирішується один раз). Вибір теми курування.

Так склалося, що більшість мого бібліотечного стажу, це робота бібліографа. Саме бібліографія – це моя стихія, моя «лебедина пісня». Але в житті, на жаль, не завжди маєш, те, що хочеш. З кінця 2014 р. у мене розпочався новий виток професійної діяльності – робота в секторі науково-дослідної роботи. Мені доручили опрацювати матеріали довгострокового дослідницького проекту «Інформаційні потреби і запити користувачів ХДНБ ім. В. Г. Короленка з позицій моніторингу» (2014 р.). Потрібно було засвоїти методику та методологію проведення наукових досліджень, навчитись опрацьовувати матеріали анкетування. Звісно, дуже відчувалася потреба в підвищенні кваліфікації щодо інформаційних технологій. Чудовою нагодою стали відкриті дистанційні курси «Куратор змісту-4 (Мережевий інформаційний аналітик)» на базі НТУ «ХПІ» за підтримки грантової програми «Збільшення цифрового потенціалу громадянського суспільства». Автори та т’ютори курсу вельмишановні: керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ» проф. Володимир Миколайович Кухаренко та заступник директора бібліотеки НТУ «ХПІ» Юлія Миколаївна Главчева. Слід зазначити ще важливих помічників у засвоєнні учбової дисципліни: К. Бугайчука (http://bugaychuk.blogspot.com/) (що б ми без Ваших т’юторіалів та порад робили!) та  учнів минулих курсів, а зараз кураторів  – Ольгу Кудрявцеву (з Дніпропетровська) (http://drpsklibr.blogspot.com/, https://www.facebook.com/olga.kudriavtseva.7?fref=ts, https://plus.google.com/114801504193131886625/posts ) (дякую за підтримку!) та Lasha Nazarieva (https://plus.google.com/107071641498530686150/posts) з Маріуполя (http://biblioobzor.blogspot.com/) (дякую ще раз за пораду!). У засвоєнні сервісів допомагали звіти та поради моїх колег за курсом (дякую Людмилі Понкратової (http://bibliotekacoledg.blogspot.com/), Світлані Антонюк (http://mamafest21.blogspot.com/), Юлії Чередниченко (http://vishnya2.blogspot.com/), Наталії Стрілець (http://bibliorepository.blogspot.com/) та всім-всім НАШИМ колегам-КУРАТОРАМ!)

З самого початку було вибрано конкретну тему: «Інформаційні потреби читачів. Вивчення онлайн-сервісів для проведення науково-дослідної роботи». За рекомендаціями т’юторів напрям курування було розширено до «науково-дослідної роботи бібліотек». Проаналізувавши велику кількість матеріалів мушу сказати, що все ж потрібно було залишити вузьку тематику (Процитую з т’юторіалів: «Визначити нішу, конкретну тему, бажано не дуже широку»). Опрацювати масив документів за величезною темою за короткі строки неможливо. Все це призвело до поверхнього пошуку інформації.
Було виявлено ключові поняття предметної галузі за темою курування, за якими здійснювався пошук: «науково-дослідна робота бібліотек», «науково-дослідна діяльність в бібліотеках», «соціологічні дослідження», «бібліотекознавчі дослідження», «дослідження в бібліотеках», «дослідницькі проекти в бібліотеках», «наукова робота в бібліотеках», «маркетингові дослідження в бібліотеках», «онлайн дослідження», «опитування в бібліотеках», «анкетування в бібліотеках», веб-опитування «библиотековедеческие исследования», «социологические исследования», «научно-исследовательская работа в библиотеках», «НИР по библиотечному делу», «библиотечно-библиографические НИР», «библиотечно-информационные НИР», «Research Libraries», «Research Library Issues», «Scholarly Communication», «Information needs», «Information behavior», «Research approaches and methodologies». Цей напрям, особливо стосовно ключових слів на іноземних мовах, потрібно ще розвивати.
В Twitter найбільш популярні хештеги за моїм напрямом курування Library:
1.                #library
2.                #digital
3.                #research
4.                #infolit
5.                #tlchat
2) Ardua molimur, sed nulla, nisi ardua, virtus (Ми боремося з труднощами, але без труднощів не було б доблесті) (Овідій). Використані інструменти та сервіси.

 3. Bona causa triumphat (Добра справа перемагає). Виконання проекта та його результати
1) Ex unitate vires (В єднаннісила). Кількість підключених джерел, підписчиків;
2) Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo (Крапля точить (довбає) камінь не силою, а частотою (падіння). Результати (статистичні показники): блог, публікації, закладки, електронні видання (газети, журнали тощо);
3) Ad augusta per angusta (До висот через труднощі). Труднощі та перспективи подальшого навчання.
Самою актуальною темою для мене стала проблема безпеки, і я пропоную виділити у наступних курсах цьому окремі години. Проблема інформаційної безпеки, блокування твоїх аккаунтів. На сьомому тижні, коли потрібна було визначити свою соціальне число Klout була обмежено можливості мого аккаунту в Facebook (могла подавати свої коментарі, свої фото з комп’ютеру, ставити лайки, залучати друзів до сторінки, але не було можливості публікувати інформацію на своїй сторінці з інших інтернет-ресурсів. Стала відсутня синхронізація Facebook з усіма налаштованими інструментами, якими користувалася на протязі курсу).
Проблемою було те, що бібліотечна галузь за кордоном розташована в інших класифікаційних діленнях наук, ніж у нас. Тим більше дослідження в бібліотеках. Матеріал міг бути і в політиці, і в соціології, і в освіті (Education / Library & Research). Тому це питання потребує окремого дослідження: місце бібліотекознавчих досліджень в классифікації наук за кордоном.
Дуже подобався рекомендований список варіантів форматів надання інформації за напрямом курування Робіна Гуда (!). В перспективі дуже хотілося б видавати щотижневий дайджест новин за темою курування та календар з анонсами заходів та звіти про їх проведення (конференції, захист дисертацій, дослідження). Інформувати про найкращий контент спеціалістів, нові інструменти та сервіси для куратора. Дуже зараз популярна інфографіка, тому потрібно вивчати інструменти для її створення.
Поступово буду опрацювувати рекомендовані завдання: пошук Scribd в документах баз даних, створити закладки в Delicious, слідкувати за Inbound.org (для користувачів Twitter), зареєструватись Snip.it, здійснювати пошук, моніторинг, аналіз за ключовими словами в Bottlenose, сканувати списки куратора на List.ly , підписатися на дайджест від YourVersion, спробувати використовувати пошук в соціальних мережах Social Buzz (на Фейсбук), IceRocket (http://www.icerocket.com/) и ROCKZi. Потрібне детальне вивчення онлайн-ресурсів для якісної та швидкої обробки науково-дослідної роботи.
Взагалі, потрібно більше звернути увагу на кращу систематизацію (хронологічну, ієрархічну та тематичну послідовність розташування матеріалу; присвоєння тегів, ярликів) навіть знайденого матеріалу. Зробити свій каталог тегів та запровадити його в усіх своїх інструментах пошуку. Все це забезпечить зручний пошук інформації.
Для кураторскої роботи мені здається дуже важливим, щоб інформація була нова, надійна та оперативно представлена. Якщо інформація цікава мені, то я зможу зробити цікавою її іншим. Допомагати клієнтам підвищити рівень престижності, чітко зазначаючи посилання на джерела, авторів. Більш уваги звернути на на відгуки та пропозиції, що надходять від читачів, послідовників. Потрібно тільки вчитись представити матеріал за допомогою різних інструментів. А якщо люди не володіють цими інструментами – навчити володіти ними.
Думати про віддалене майбутнє. Розробити стратегію маркетингової та  фандрейзингової діяльності просування свого блогу, інформаційних ресурсів, щоб привадити клієнтів.

4. Labor est etiam ipsa voluptas (Праця сама собою вже насолода). Місія куратора змісту.
1) Non scholae, sed vitae discimus (Вчимося не заради школи, а для життя) (Сенека). Куратор змісту? Бібліотекар 3.0? Вмонтований бібліотекар?
Як зазначають фахівці бібліотечної справи: «Основна функція наукової бібліотеки – зберігання та забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, що необхідно для бібліотечного й інформаційно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень» (Копанєва, с. 25)
Цю функцію бібліотекарю допомагають виконувати надбані нові навички з різних дисциплін: інформатики, менеджменту, журналістики, наукометрії тощо. Бібліотекарі постійно вчаться. Професія бібліотекаря наповнюється новім змістом і немає чітких меж. Ким стає бібліотекар на початку XXI століття? Бібліотекарем 3.0? Вмонтованим бібліотекарем? Куратором змістом?
Куратор змісту все ж таки більше працює в мережі і з мережею, а бібліотечна професія може існувати поза мережі. Але більшість навичок куратора є і у бібліотекаря.
Куратор змісту повинен добре знати свої користувачів і направляти їх у процесі пошуку до необхідних  мережевих документів. Бібліотекар проводить дослідження з вивчення інформаційних потреб читачів для кращого обслуговування в бібліотеці.
Знання мережевих ресурсів та інструментів пошуку у мережі. Бібліотекар запити віртуальної довідки виконує у мережі. А про те, що бібліотекар повинен знати бібліотечний фонд та вміти працювати з пошуковими ресурсами (каталогами, картотеками), знає навіть пересічений читач.
Бібліотекар систематизує та індексує документи для зручного та швидкого пошуку. Куратор все це робить для легкого пошуку інформації не тільки користувачами, але й пошуковими машинами. Все це для єдиної мети – економити час користувача.
І куратор, і бібліотекар прагнуть, щоб інформація була у відкритому доступі та перевірена, надійна. Саме куратор пропонує ресурси відкритого доступу (Open Access), які знаходяться в бібліотечних репозиторіях, електронних архівах.
 Професії куратора та бібліотекаря – творчі. На мою електронну скриньку недавно прийшов лист з пропозицією ознайомитися з новими матеріалами блогу Scoop.it про зміст роботи куратора. Там був цікавий момент про те, що куратором є тільки той, хто ДОДАЄ ВЛАСНІ КОМЕНТАРІ, а не тільки шукає та надає інформацію. Куратор тільки тоді куратор, коли не тільки копіює інформацію, але й додає свою власну інтерпретацію подій, фактів, поважаючи авторське право інших.

Як швидко змінюються користувачі, оновлюються фонди, мережа, так і бібліотекарі та куратори повинні постійно вчитися та взаємодоповнювати один одного в професійних навичках. Не важливо як називається спеціальність – головне, щоб була суспільна потреба в таких спеціалістах.

Далі буде...


4 коментарі :

 1. Ирина,молодец! Проделала большую работу.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. ДЯКУЮ!!!!!!!!!!! Це тільки завдяки підтримці колег і своєї упертості!

   Видалити
 2. Гугл Алертс - знал. Понял - нужно поизучать, пытаться использовать.

  ВідповістиВидалити
 3. Спасибо, что читаете и комментируете!

  ВідповістиВидалити

Ліцензія Creative Commons
Твір "Наукоїд. Наукоед", створений Карнаух І. А. ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна - Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.