четвер, 25 лютого 2016 р.

25 лютого в Харківській державній бібліотеці ім. В. Г. Короленка відбулося друге заняття з циклу заходів з професійного розвитку «Наукова бібліотека: інтеграція у міжнародний науковий простір».Слухачам – фахівцям ХДНБ ім. В. Г. Короленка – було запропонована тема: Професійні інструменти мережевого інформаційного аналітика: за результатами навчання на відкритих дистанційних курсах «Куратор змісту» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). Модератори – головні бібліотекарі ХДНБ ім. В. Г. Короленка І. А. Карнаух (відділ науково-методичної роботи) та кандидат наук із соціальних комунікацій Н. О. Стрілець (науково-видавничий відділ) – ділилися враженнями про навчання на відкритих дистанційних курсах «Куратор змісту (Мережевий інформаційний аналітик)» НТУ «ХПІ».

Були розглянуті питання співпраці бібліотечної спільноти і читачів в соціальних мережах, використання можливостей Інтернету для бібліотек. Більш детальніше розповідалось про використання сервісів аналітики та статистики Twitter (TweetDeck, Сommun.it, Topsy), інструменти та сервіси для організації роботи з електронними посиланнями та документами (Symbaloo, mindmeister.com, Evernote, DIIGO, Netvibes тощо). Слухачі дізналися як налаштувати систему оповіщення Google Alerts; визначити власний ступінь впливу в соціальних мережах за допомогою Klout. Лектори надали поради щодо створення власних електронних ресурсів в мережі: блогу; електронних видань в The Tweeted Times, на видавничій платформі Rebelmouse.com, в Storifree; щоденної газети в сервісі paper.li, журналу в сервісі Scoop.it тощо.

четвер, 28 січня 2016 р.


Педагогічна майстерня проф. В. М. Кухаренко «Деякі питання методичного забезпечення якості навчання» в рамках XIII Міжнародної Зимової школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» (26–28 січня 2016 р.) на базі Науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
Зустріч випускників відкритого дистанційного курсу «Куратор змісту. Мережевий інформаційний аналітик» різних років.
Модератори та т'ютори курсу "Куратор змісту": Ю.М. Главчева та В. М. Кухаренко.
На всіх світлинах - одна спільність - проф. Володимир Миколайович Кухаренко.

Куратор змісту, один з таємних т'юторів курсу Костянтин Бугайчук про необхідність взаємодопомоги та спілкування кураторів під час навчання.

Невдаха а словами самого Юрія) курсу  "Куратор змісту-4" Юрій Богачков пояснює поважній аудиторії причини, за якими він не зміг закінчити курс.

 Випускники курсу 2015 р. "Куратор змісту-4", Ірина Карнаух та Наталія Стрілець, головні бібліотекарі Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка діляться враженнями  від навчання.
Порада для майбутніх виступаючих на вебінарах! Звертайте увагу на вагу вашої презентації та її формат. Не потягнула система наші презентації! Потрібно було не більше 22 МБ або переформатувати в pdf.


неділя, 10 січня 2016 р.

Ми вибираємо, нас вибирають...

Згідно проекту наказу Міністерства освіти і науки України "Про оформлення бібліографічного опису списку використаних джерел в дисертаціях та списку опублікованих робіт в авторефератах дисертацій":
https://drive.google.com/file/d/0B6dVJxSQc3CiQ3IzUXliYnpHbEE/view?pref=2&pli=1 науковцям пропонується або вільно обрати один з 9 міжнародних стилів оформлення публікацій чи діяти згідно стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, або спеціалізована вчена рада може рекомендувати стиль оформлення з додатку або стандарт.

субота, 9 січня 2016 р.

Науковці радіють, бібліотекарі дивуються…


Перед Новим роком чиновники вирішили багато питань, пов'язаних з наукою в Україні. По-перше скоротили видатки на науку в Державному бюджеті на наступний рік, по-друге Верховна Рада України запропонувала проект Закону про наукову і науково-технічну діяльність № 2244а від 02.07.2015 (не набрав чинності) (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-viii), а ще були прийняті зміни до постанов Кабінету Міністрів України (від 30 грудня 2015 р. № 1159 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248750600) з оформлення дисертацій та документів про присудження наукових ступенів.

На особистій сторінці у Facebook «Inna Sovsun» (First Deputy Minister в Министерство образования и науки Украины) https://www.facebook.com/inna.sovsun?pnref=story зав'язалася жвава дискусія з питання впровадження постановою від 30 грудня 2015 р. № 1159 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» Кабінетом Міністрів України маленького пунктика:
«У Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2328; 2015 р., № 73,  ст. 2401): 1) в абзаці першому пунктів 10 і 11 слова “державного стандарту” замінити словами “вимог, установлених МОН» (http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248750600).
Звертаємося до Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF
10. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук повинна мати обсяг основного тексту 11-13, а для суспільних і гуманітарних наук - 15-17 авторських аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту.
11. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук повинна мати обсяг основного тексту 4,5-7, а для суспільних і гуманітарних наук - 6,5-9 авторських аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту».

Наукова спільнота зраділа. Скасовано ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Библиографическая запись. Библиографическое описание!!! Будуть ВИМОГИ, установлені МОН!!!
Зараз дисертація оформлюється згідно Вимог до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») опубліковано в «Бюлетені ВАК України», № 9/10, 2011 http://www.niss.gov.ua/public/File/aspirantura/vumogu_dusert.pdf.
ДСТУ 3008-95 чинний до 2017 р. На сайті державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» є інформація про зміну цього стандарту на ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання (чинний від 2017-07-01) (http://bit.ly/1Zd2ua0).

Стандарт з бібліографічних посилань також набуде чинності з 1 липня 2017 р. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (http://bit.ly/1OU3ujI ).


Нагадаємо як оформлюється список використаних джерел в дисертації зараз. З Вимог до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій:
«3.5. Список використаних джерел
Список використаних джерел формується одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; у хронологічному порядку.
Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць.
Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів:
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)”;
ДСТУ 3582–97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”;
ДСТУ 6095:2009 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації (ГОСТ 7.88–2003, MOD)”;
ДСТУ 7093:2009 “Системи стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами”;
ГОСТ 7.12–93 “СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”;
ГОСТ 7.11–78 “СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании”».

А тепер – гоп – будуть вимоги, «установлені МОН». Стосовно чого? Оформлення дисертації? Списку використаних джерел?
Стандарти не потрібні…
Кожен журнал, кожне видавництво, кожна організація будуть мати свої вимоги з оформлення списку літератури!
Можливо, все ж таки в вимогах МОН буде написано просто «розроблено на підставі ДСТУ …»? Підозрюю тільки, що бурхлива радість щодо скасування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 саме у тих, хто вже ці вимоги написав.

Не краще було б зосередитись на переопрацюванні стандарту з бібліографічного опису згідно з міжнародних вимог?
Ліцензія Creative Commons
Твір "Наукоїд. Наукоед", створений Карнаух І. А. ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна - Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.