субота, 9 січня 2016 р.

Науковці радіють, бібліотекарі дивуються…


Перед Новим роком чиновники вирішили багато питань, пов'язаних з наукою в Україні. По-перше скоротили видатки на науку в Державному бюджеті на наступний рік, по-друге Верховна Рада України запропонувала проект Закону про наукову і науково-технічну діяльність № 2244а від 02.07.2015 (не набрав чинності) (http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-viii), а ще були прийняті зміни до постанов Кабінету Міністрів України (від 30 грудня 2015 р. № 1159 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248750600) з оформлення дисертацій та документів про присудження наукових ступенів.

На особистій сторінці у Facebook «Inna Sovsun» (First Deputy Minister в Министерство образования и науки Украины) https://www.facebook.com/inna.sovsun?pnref=story зав'язалася жвава дискусія з питання впровадження постановою від 30 грудня 2015 р. № 1159 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» Кабінетом Міністрів України маленького пунктика:
«У Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2328; 2015 р., № 73,  ст. 2401): 1) в абзаці першому пунктів 10 і 11 слова “державного стандарту” замінити словами “вимог, установлених МОН» (http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248750600).
Звертаємося до Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF
10. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук повинна мати обсяг основного тексту 11-13, а для суспільних і гуманітарних наук - 15-17 авторських аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту.
11. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук повинна мати обсяг основного тексту 4,5-7, а для суспільних і гуманітарних наук - 6,5-9 авторських аркушів, оформлених відповідно до державного стандарту».

Наукова спільнота зраділа. Скасовано ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Библиографическая запись. Библиографическое описание!!! Будуть ВИМОГИ, установлені МОН!!!
Зараз дисертація оформлюється згідно Вимог до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») опубліковано в «Бюлетені ВАК України», № 9/10, 2011 http://www.niss.gov.ua/public/File/aspirantura/vumogu_dusert.pdf.
ДСТУ 3008-95 чинний до 2017 р. На сайті державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» є інформація про зміну цього стандарту на ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання (чинний від 2017-07-01) (http://bit.ly/1Zd2ua0).

Стандарт з бібліографічних посилань також набуде чинності з 1 липня 2017 р. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (http://bit.ly/1OU3ujI ).


Нагадаємо як оформлюється список використаних джерел в дисертації зараз. З Вимог до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій:
«3.5. Список використаних джерел
Список використаних джерел формується одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті; в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків; у хронологічному порядку.
Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, міжнародних і державного стандартів з обов’язковим наведенням назв праць.
Зокрема потрібну інформацію можна одержати із таких міждержавних і державних стандартів:
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT)”;
ДСТУ 3582–97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”;
ДСТУ 6095:2009 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікації (ГОСТ 7.88–2003, MOD)”;
ДСТУ 7093:2009 “Системи стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами”;
ГОСТ 7.12–93 “СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”;
ГОСТ 7.11–78 “СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании”».

А тепер – гоп – будуть вимоги, «установлені МОН». Стосовно чого? Оформлення дисертації? Списку використаних джерел?
Стандарти не потрібні…
Кожен журнал, кожне видавництво, кожна організація будуть мати свої вимоги з оформлення списку літератури!
Можливо, все ж таки в вимогах МОН буде написано просто «розроблено на підставі ДСТУ …»? Підозрюю тільки, що бурхлива радість щодо скасування ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 саме у тих, хто вже ці вимоги написав.

Не краще було б зосередитись на переопрацюванні стандарту з бібліографічного опису згідно з міжнародних вимог?

Немає коментарів :

Дописати коментар

Ліцензія Creative Commons
Твір "Наукоїд. Наукоед", створений Карнаух І. А. ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна - Поширення На Тих Самих Умовах 4.0 Міжнародна.